magoWatch prototyp

Detta är den första prototypen av magoWatch på en breadboard. Är nu i väntans tider efter ett kretskort med alla komponenter på ( magoWatch 1.0 ) sen kan jag ta detta Projekt till nästa steg. för att någon gång i framtiden kanske gå till massproduktion. Håller alla intressenter uppdaterade på denna sida.

Som synes är det en klocka med endast en 7 Sements Display (RGB).

 

    magoWatch 1.0 PCB prototype

A YouTube video about how it's possible to tell the time with only one singel 7 segment display. If you are interested in the finished product if it ever will be finished .....the go to the contact page and send me your e-mail in that regard.

  magoWatch 1.0 PCB prototyp

En icke pretentiös YouTube video på Swenska.

Där jag förklarar hur den funkar...och erkänner en liten bugg i denna framtida STORSÄLJARE ( då buggen kommer att vara långt borta ). Att det är möjligt att visa timmar,  minuter och även sekunder i form av en blinkande punkt ( som ändrar färg under varje minut )

Om ni är intresserad av slutprodukten av detta projekt så gå till kontaktsidan och lämna din  e-post adress.

       Smart Bible Bookmark

Detta är Smart Bible Bookmark som går att köpas från Webshopen.

Det går även att beställas skräddarsydd grafik som ett visitkortens Rolls Royce om ni använder kontakt uppgifterna för mer information. websidan som hänvisas i videoklippet existerar ej längre utan det är www.kiloART.se som gäller.