OM MEJ & MIN TRO

Tänk dej att du börjar följa Profeten om vilken Moses talade om och skulle komma.... 

                                  ...Hur han levde och vad Han lärde.

 

#Använda det Namn som gavs Honom, Yeshua

och inte det grekifierade namnet Jesus alla känner honom vid.

#Starta dygnen från solnedgång till solnedgång som Han gjorde

och inte från midnatt till midnatt.

#Starta veckorna som Han. När solen gick ned på Lördagen ( Den sjunde dagens slut )

och inte klockan 24:00 Söndag natt.

#Starta månaderna när Han såg nymånens skära på himlavalvet,

och inte som nu då månen är helt frånkopplad månadernas kretslopp.

#Starta året på våren när Han såg nymånen och kornskörden var Aviv ( det vill säga att den skulle vara mogen att skörda vid fullmånen eller riktiga Påsken ) vilket medförde att vissa år hade 13 månader.

Och inte som nu den 1:a Januari bara baserat på solåret där februari vissa år har 29 dagar,            (kort & gott: den gregorianska kalendern är skapad av en ogudaktig jesuit.)

 

#Fira dom högtider som Han höll, och gällandes Vår-Högtiderna också uppfyllde !!

Beträffande Höst-Högtiderna kommer Han att uppfylla dessa skuggbilder vid sin snart annalkande andra ankomst!!

 

Shabbat ( Det sjunde dygnet )  + Dom Årliga Sabbatsdagarna  1-7  ( 3 Mos 23 )

Och inte mellan klockan 10:30-12:15 på Söndagsförmiddagen. Söndagen som hölls helig av soldyrkaren Konstantin och gjorde denna dag "helig" i sin nya religion år 321 CE vilket tydligen inte Luther ( 1517 CE ) hade något emot.

 

( Vår Högtiderna ) [1-3] 

Pesach ( Riktiga Påsken ) 14 Aviv på aftonen

Osyrade Brödets Högtid 15 Aviv 1 - 21 Aviv 2 

Förstlings Fruktens Högtid ( dagen efter veckosabbaten under Osyrade Brödets Högtid)

Och inte hedendomens påsk som infaller första Söndagen efter fullmånen efter vårdagjämningen när man målar ägg och pratar om påskharar. Easter är ett bättre namn på denna hedniska högtid viket är en direkt översättning till engelskan från dess Babylonska ursprung med fruktbarhetsgudinnan Ishtar.

 

Shavout ( Riktiga Pingsten 3 ) 7 veckor efter Förstlings Fruktens dag ( 50 dagar efter alltså ) .

Och inte 50 dagar efter hedendomens påsk

 

Midsommar är inte tidpunkten då Johannes Döparen föddes utan som alla förstår en hednisk högtid som firar solen nått kräftans vändkrets*

*d.v.s solen som snurrar medurs över jorden har kortast väg ( är synlig dygnet runt vid och över polcirkeln ) och solens hastighet är naturligtvis också då som långsammast.  

 

( Höst Högtiderna ) [4-7] 

Yom Teruah ( Basun Högtiden 4 ) Dagen när Han såg nymånen den 7:e månaden ( Tishri ) efter månaden Aviv

Yom Kippur ( Försoningsdagen, Fastedagen 5 ) 10 Tishri

Succot ( Lövhyddo Högtiden)  6 15 Tishri- 21 

Hashana Rabbah ( Sista Stora Dagen 7 ) 22 Tishri 

 

Halloween & allahelgonsdag behöver det nämnas något här? okulta dödshögtider 

Hanukkah ( Tempelinvignings Festen,  ) 8 dagars fest från 25 Kislev ( 9:e månaden ) räknat

Juldagen 25 december som vid den Julianska kalendern var vintersolståndet. På den dag då den Babylonska solguden tammuz , Ra den Egyptiska solguden, zeus den Grekiska solguden och mithra den Romerska solguden,  alla dessa påstås ha föds på denna dag. Konstantin som var kejsare i det Romerska Riket på 300 talet CE ville fortsätta att fira mithras födelse den 25 December och adopterade denna högtid till kristendomen.

Den har ingenting med Yeshua att göra.

PURIM 14 - 15 Adar ( 12:e månaden )

 

TALET 7 STÅR FÖR HELHET, PERFEKTION  (יהוה TAL)

TALET 8 FÖR EN NY BÖRJAN

MATLAGARNA (3 Mos 11)

Man blir vad man äter så låt "trygga rekan"som jag brukar säga;-)

...skaldjur såsom räkor skall alltså inte ätas av människor !!

ej tamsvin, vildsvin, kamel eller mygg heller för den delen.

Man ska som Yeshua sa: inte sila mygg och sedan svälja kameler!!

 

            gräshoppor däremot det är mumma!!

 

     ...Nej men vänta nu. Det här är ju rena  grekiskan  !!      

         Varför gå tillbaka till dom Hebreiska rötterna!

 

Vi tar det från början. Den Profeten som skulle komma, och kom Han sa att den som vill få evigt liv ska hålla Mose instruktioner ( lag ) som han mottagit från Skaparen. Yeshua sa också, att inte minsta prick i instruktionerna ska försvinna så länge som himmel och jord finns kvar.

 

5:e Mosebok 28:15 "Men om du inte lyder YHWHs, din GUDs, röst så att du håller och följer alla hans bud och stadgar..."

5:e Mosebok 28:28 "YHWH skall slå dig med vanvett, blindhet och med sinnesförvirring"

 

 

 

             Yeshua är vägen, sanningen och livet

 

Efter en psykos som i mitt första fall varade i några veckor, så är man självklart omtumlad. Att skilja på vad som har hänt på riktigt och vad som hände i psykosen med alla abnorma situationer. Efter min första psykos när jag kommit ut från psyk så fick jag, med hjälp av farsan, en praktikplats på golfresturangen vid banan där jag spelade. Och när man sedan mötte personer som sett en i psykosen, som bara gick vidare med livet som om inget hade hänt, vart man förbryllad. Detta som hade hänt vad för mej så oerhört STORT... men dom har ju bara kanske sett mej bete mej konstigt åt, men inte varit införstådd med mina tankemönster som jag då levde efter.

 

Men något som jag alltid haft som mål med mina psykvistelser är att komma därifrån så fort som möjligt. Eftersom jag alla gånger blivit behandlad med LPT ( Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård ) så har det i början varit utanför min kontroll. Men efter psykosens avtagande så har jag uppträtt med hyfs mot personal och andra intagna i hopp om att dom ska släppa ut mej snarast. Jag tackar Gud för att jag haft ett jobb att komma tillbaka till. Och även om man kanske inte ha någon större lust till att börja jobba efter en av dessa resor så gäller det att komma in i gamla gängor igen.

 

Jag träffar ingen psykolog och har aldrig gjort förutom några år kring millenium-skiftet ( och det är ingen lösning även om det också var bra för mej i min situation, inledningsvis ) .

Ingen produkt

Jag surfade åter till den sidan och läste igenom artikeln innan jag lade upp länken på debattsidan och skrev några rader. I alla fall så började jag efter detta att läsa artiklar på SBS hemsida och fick många aha-upplevelser angående den kristna tron. Bland annat att vi som kristna inte skall äta griskött, skaldjur och annan oren föda som nämns i Bibeln. Och det som jag tidigare sett på sidan nämligen att julen och såsom man firar påsk med mera, inte har sin grund i Bibeln ( Där finns andra Högtider man ska hålla ).

 

Någon natt i denna veva, så efter en bön till vår Himmelske Far så bestämde jag mej för att börja följa GUDs bud. Från och med det tillfället så ville jag inte äta något orent kött, förtära något med blod i eller jobba på lördagen m.m. Kort sagt följa GUDs ord och bli en riktig efterföljare (lärjunge) till Yeshua Messias ( Jesus Kristus ).

Dagen efter blev jag ovetandes bjuden, jag som då var det nyblivna fackliga skyddsombudet, samt några andra från jobbet på lunchrestaurang...

Allt på menyn var oren föda ;-)       ...Jag klarade det 1:a testet och åt endast hårda mackor och lite från salladsbuffén.

         

 

         Yeshuas fullbordade = höll ( Matt 5:17 ) instruktionerna givna till Mose av Frälsaren (Sig Själv).

All den synd som jag begått genom mitt sexmissbruk och all annan synd som jag samlat på mej (och allas vår synd) tog Yeshua staffet för, eftersom Han var den ena parten i det förbund (den Blodsed) som Han och Israels barn (Jakobs Hus) hade ingått vid Berget Sinai och straffet för att bryta denna blodsed var att döden dö. Eftersom vi alla har brutit dessa instruktioner....och att bryta dessa är SYND (I Joh. 3:4) och syndens lön är döden (Rom 6:23)...så var Yeshua den ende som inte brutit detta förbund eller syndat, men frivilligt och i enlighet med Sin (och vår) Faders vilja LÄT SIG DÖDAS PÅ DET BRUTALASTE SÄTT (Romerskt gisslad sedan uppspikad på ett träkors = förbannad av GUD ( 5:e Mos 21:22-23 ))....för så allvarligt ser Israels Gud, världens Skapare på SYNDEN.

Men dödens grepp kunde inte hålla Yeshua mer än i tre dagar och tre nätter, och hade satan förutsett utgången av denna uppståndelse så hade han aldrig låta döda Honom (I Kor 2:8) . För alla vi som trots allt brutit mot detta förbund om vi tar emot detta kärleksoffer från våran HERRE, MÄSTARE och framtida KUNG....vi får också leva i evighet (Joh. 3:16) där detta väntar:

VAD INTET ÖGA SETT, SAMT INGET ÖRA HÖRT, EJ HELLER VAD SOM STIGIT UPP I NÅGONS MÄNNISKOHJÄRTA, ÄR DET SOM     יהוה(YEHOVAH)   BERETT ÅT DEM SOM ÄLSKAR HONOM...(I Kor 2:9)

 

Och hur älskar man honom? Jo man vandrar som Han vandrade (I Joh. 2:5-6) på den smala stigen rakt fram!

Har då min väg varit spikrak? Nej t.ex. för inte många år sen (2015-2016) så halkade jag snett med min andra ej prästvigda fru (eller närbo/särbo som det heter)...då jag trodde det var GUDs vilja att det skulle bli hon och jag...(min låt till henne nedan)

Ingen produkt

Psykoser är Guds sätt att säga nu är det nog, eller att man tagit ner garden från alla satans djävulskap !! Om du fortsätter på den inslagna vägen så är detta resultatet eller så kanske det är Guds plan att låta något gott komma ur det som djävulen planerat för ont. En viktig sak i livet att kunna ta tuktan från både människor och Gud. Och i mitt fall så gick jag med huvudet in i väggen många gånger innan poletten trillade ner, och man med Guds Ande's hjälp ändrades till att klara av frestelser som den Onde leder en in på, som tidigare setts som omöjliga att klara av. Men detta blir som följd att man får ett stabilare psyke.  Andens frukter som skrivs om i galaterbrevet 5:22-23 ( kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, tro, saktmodighet, återhållsamhet ) blir förhoppningsvis tydliga i ens liv.

Sen gäller det att inte mata sej med fel grejer. Jag ser minimalt på TV (där inkörsporten till sexmissbruk ofta ligger p.g.a kontrollen vad som dyker upp på TV-skärmen är minimal) . Alla slags missbruk vare sej det är droger, mat, godis, sex eller våldsmissbruk bottnar i satans och hans armé av fallna änglar ( demoner ) som ger oss kickar när vi bryter Guds lag. Men  efter ett tag så blir du inte tillfredställd med den dosen utan vill ha högre doser. Det gäller när man omvänt sig och börjat gå på den rätta vägen att undvika situationer där man utsätts för begär eller det som triggar missbruket.

 

Att sedan låta (Mikveh) döpa sig, helst i en bäck eller flod med rinnande vatten och genom allt detta får vi den Helige Anden som hjälparen...för med egen kraft klarar ingen människa satans snaror och fällor

 

Jag har inte läst en enda själv-hjälps-bok utan vill bara här med min väg tillbaka pusha för världens mest sålda bok....nej det är inte "da Vinci Koden" utan Guds Ord, Den Heliga Skrift eller kort och gott... BIBELN !!!

 

En sak som det står där, som Yeshua sa i bergspredikan var: "Sök först efter Guds rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta tillfalla er."

Vad är då allt som talas om här?? jo... LIVET..nu och för evigt!!

 

            Yeshua Den Profeten om vilken Mose talade om kommer snart i sin andra återkomst och kommer då som:

 

                                 Yeshua Den Smorde ( Messias ) som kommer att döma världen rättvist.

                                                      Alla knän kommer att böjas för KUNGEN AV SION

 

Min väg tillbaka

 

Jag ska inte dra min livs historia här men kring 2003 år så kulminerade mitt missbruk. Jag var uppväxt i ett kristet medelklasshem men levde som jag nämnde inte ett kristet liv. Utan drack mej full när tillfälle gavs vilket i och för sej

inte var så ofta . Sedan min separation från min flickvän (i mitt otuktsförhållande eller: min första ringlösa fru, något år innan ) så hade jag börjat porrsurfa och detta var nu som en drog för mej. Jag var noga med att aldrig söka mej till olagliga sidor...men i Guds ögon var det så klart mycket olagliga samt (att varande) olägliga.

 

Pornografi eller erotiska bilder var nu när sanningen skall fram inte något som bara poppat upp då, utan funnits med mej och min sjuttiotalist-genaration i pappersform sen tidiga skolåren. Från hittade porrtidningar i kojor i skogen då, till lumpens lektyr. Det fanns alltid där även om jag på den tiden kallade mej kristen. Detta var förstås en sorts förorening av sinnet som tillslut kulminerade som sagt.

Början på slutet var när jag under en vistelse på en debatt sida på nätet där någon hade lagt ut en tråd angående "odjurets märke". Jag kom då att tänka på den artikel som jag sett och blivit mycket fascinerad av nämligen "The Mark of the Beast" på ( SBS ) Stewarton Bible School's hemsida något år innan millenium-skiftet. (översatt här nedan)