Blåbralla_logga_vix.jpg

 TEXT,MUSIK,ELGITARR & SÅNG:

 Magnus "Blåbralla" Olsson 

                               

 TRUMMOR,BAS & PRODUKTION:

 Roger Johannessen 

                               

 MUNSPEL:

 Håkan Falknäs  

                               

 Skivbolag: mago kilo(ART) PRODUCTION 

Förbjuden Frukt

 

I början när HAN sade -VARDE LJUS

sen han och hon levde i sus och dus

men ormens list blev start

till nått som var uppenbart

dom hade ej kläder på sin kropp

tistlar som nu växte upp

 

           Det var en frukt som var förbjuden

           men dom åt av den ändå

           vad dom såg nu var ju huden

           Edens portvakt keruben

 

Och ännu än idag

vår olydnad den...den står kvar

6000 år har gått

all denna tid vi fått

men allting slutar snart

för majoriteten av vår stad

 

           Westra Aros syna tjuven

           som bedrog oss då en...gång

           med den frukt som var förbjuden

           men i evigheten går han torsk

              

  för Kungars Kung, och Herrars Herre

  med sin spira och sin glans :||

  Yeshua HaMashiach (Jesus Kristus)

  kommer tillbaks igen

  nu med sin järnspira och sin strålglans

 TEXT,MUSIK,GITARR & SÅNG:

 Magnus "Blåbralla" Olsson 

                                     

 Skivbolag: mago kilo(ART) PRODUCTION 

ligga_sked_hjärta_vriden.jpg
Ligga Sked

 

Väntans tider är nu över !

Jag säger  ”- VÄLKOMMEN HEM ! ”

Vintersolens strålar glöder.

Men eldens låga brinner än!

 

   Den lågan, vi göra, hög han.

   Mycken blått sken bliva rött.

   Lagom syre, osur björkved.

   Med ”Norrlands Flamma” ligga sked <3

 

Kärleksstigen blir åter trampad!

Med lätta steg, vi tar oss fram.

Men där finns både sten och rötter.

Även på åsen, över vägen ( riktning: Saladamm )

 

   Men om vi snavar och vår armkrok…blivit löst.

   När vi fram i solskenet…gått och myst [möst].

   Om hal is ( då ) fått oss att falla ned.

   Med ”Söta Bambi” ( jag sen ) ligga sked<3

 

Sen kommer tiden då röda bär

Blir mogna att säga sig eviga kär

En tror ( tills andra ankomsten ) , man blir kvar i jorden.

Den andra tror på den ”sidan” inte på dom orden.

 

   Men med tre ringar, som vi sedan bär.

   Bli antalet av den tvinnade tråden där.

   Efter alla stormar och hästar, tillsammans vi ut-red

   Sen ”Jordgubbe och Smultron” ligga sked<3

Ingen produkt

 TEXT,MUSIK & FRAMFÖRANDE:

 Magnus "blåbralla" Olsson 

                                     

 Skivbolag: mago kilo(ART) PRODUCTION 

 TEXT,MUSIK & FRAMFÖRANDE:

 Magnus "blåbralla " Olsson 

                                     

 Skivbolag: mago kilo(ART) PRODUCTION 

 MUSIK & PRAT  

 Magnus "blåbralla " Olsson 

                                     

 Skivbolag:               

mago kilo(ART) PRODUCTION  

LAMB/LION   

 

Are you in the fight ?  in the world today

All you need is light. To lead and guide your way.

 

It’s    gonna  give  you  many  sleepless   nights.

And  you’ll  loose  some  who  you  thought  were  friends.

But  just  remember   that   the  earth  is   flat ___

And  Yod Hey Vav Hey  is   looking  down  on  that.

 

Are you in the fight ? in the world today.

All you need is light. To lead your heart this way.

 

JESUskitER     where    all        white  is   black.

The     N.W.O   with   it’s    black   pope  reigning.

As   they  let  loose  all  their  wolfs  attacks.

Don’t forget  Lamb/Lion  leads  our  pack.

--------------------------------------------------------------------------- ( denna text hör till sången

men finns bara på inspelad på unplugged-versionen av dessa----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Imagine there’s a heaven.

And there’s a dome above you in the sky.

But near by the St: Peters dome i Rome.

Where on earth, is the devils throne.

They do everything to keep you from getting home.

But there is a army rising. Throughout the world.

We won’t give up, we aim to win.

’cause we are grafted in…

  XYxyWhy?!

 

I see the blimbstones falling

devour all the earth

Lot has left sin city

leaving bad guy's turf

 

They were violent perverts

XY xy why?

fire rains from heaven

now they all will die

_____________________________________

 

He couldn't find ten rightious

that would have been enough

for Him to spear the city

from this bad forecast

 

This is not a story

just a bit  of  history

the proof is yet there standing

near by the lake dead sea

_____________________________________

 

My tip for you now soldier

In this war called life

don't tempt THE LORD's good patience

renounce your lord, (of the flies)

 

———————————————

      Your sin, the scarlet red

      For you, Christ’s blood was shed

      It now white as wool can be

      For now, tomorrow, the day after that

      (i övermorgon) and eternity…

                              BlodsEden

 

Min son, du har hittills blivit upplärd att agera som en hycklare: bland Romerska Katoliker att vara en Romersk Katolik, att även vara en spion bland dina egna bröder. Att inte tro någon människa, inte lita på någon människa.

Bland Reformerta att vara en Reformert, bland Hugenotter att vara en Hugenott; bland Kalvinister att vara en Kalvinist, bland Protestanter generellt att vara som en Protestant, och att uppta deras förtroende och sök även  till att predika från deras predikstolar, och att fördöma med alla våldsamma känslor i din natur, våran heliga religion och påven;

 Och även sjunka så lågt att bli en Jude bland Judar, så att du blir i stånd att samla ihop all information för vinningen av din Orden som en till påven , trogen soldat.         /

 

Du har instruerats att lömskt så svartsjukans och hatets frö mellan stater som tidigare hade fred, och hetsa dem till blodsdåd, genom att få dem att gå i krig, och skapa revolutioner och inbördeskrig i samhällen, provinser och länder som varit självständiga och framgångsrika, som odlat konst och vetenskap och glatt sig åt fredens välsignelser.

Ta parti för kombattanterna i hemlighet och i samklang med din Jesuitbroder, som kanske är involverad på den andra sidan, men öppet gå emot det, som du då har förbindelse med; bara så att Kyrkan kan bli vinnaren i slutändan, i de överenskommelser som görs i fredsförhandlingarna och att ….målet helgar medlen.       //

 

Du har instruerats i din plikt som spion, att samla in all statistik, fakta och information som står i din makt från alla källor.

 Att innästla  tillit i Protestanternas familjecirkel, och kättare av alla klasser  och karaktärer, lika väl hos handelsmannen, bankmannen, advokaten, ibland skolor och universitet, i parlament och lagstiftade församlingar, och i domstolar och bland statsråd och att   

”vara  allt, för alla människor” , för påvens sak, vilkas tjänare vi är intill döden. Du har hittills mottagit alla dina instruktioner som en novis, en neofyt,  och har tjänat som en coadjutor, biktfar och präst, men du har ännu inte blivit utrustad med allt som är nödvändigt för att vara kommendant för Loyola’s armé i påvens tjänst.   ///

 

 

  Du måste tjäna denna rätta tid som ett instrument och bödel som du blir befalld av dina överordnade, för ingen kan befalla här utan att ha konsekrerat sitt arbete med blodet av  kättaren, ty …….

 ”Utan blodsutgjutelse kan ingen människa bli frälst”. Därför att göra dig redo för ditt arbete och säkra din egen frälsning, kommer du utöver din tidigare ed av lydnad till Orden och din trogna allians till påven, säga efter mej:

Jag, …   , nu i närvaro av Gud den Allsmäktige, Den Välsignade Jungfru Maria, den Välsignade döparen St. Johannes, de Heliga Apostlarna,

St. Petrus och  St. Paulus och alla helgon och himmelens heliga härskara.  Jag lovar framgent och proklamerar att jag kommer,

när tillfälle ges…  ////

 

skapa och utöva obarmhärtigt krig, dolt eller öppet, mot alla kättare, Protestanter och ljumma katoliker, som jag är riktad att göra. Att utrota och förinta dem från hela jordens yta, och skall varken skona ålder, kön, eller deras tillstånd.

Jag skall hänga, bränna, göra till avfall, koka, flå, strypa och begrava levande dessa ökända kättare, sprätta upp magarna och moderliven av deras kvinnor och krossa deras spädbarns huvuden mot väggarna, för att  tillintetgöra för alltid deras avskyvärda släkte. När allt detta inte går att göra öppet, ska jag i hemlighet använda giftbägaren, strypsnaran, dolkens stål eller blykulan, oavsett ärbarhet, rang, dignitet eller auktoritet hos personen eller personerna,     vilken deras livssituation är, antingen offentligt eller privat, då jag när som helst anvisas att göra det,

av någon av påvens agenter eller överordnad inom brödraskapet som, delar  Jesuiternas  heliga tro.   /////

Ingen produkt

 TEXT,MUSIK & FRAMFÖRANDE:

 Magnus "blåbralla " Olsson 

                                     

 Skivbolag: mago kilo(ART) PRODUCTION 

       The Canaanites

 

                The Amorites, the Perizzites,

                 the Hittites, the Jebusites

                 had no right to live anymore.

 

                    They had filled up

                   the measure of iniquity,

                   the Canaanites should now

                   be extinct by the war.

 

           

                YeHoVaH   Tzevaot, fought for us 

                YeHoVaH   had the right               

                YeHoVaH   Tzevaot, fought for us

                YeHoVaH   used His might 

 

 

 

                 Yehoshua came to Jerico,

                 they went around the city wall.

                 And when they shouted

                 every man stood tall.

 

          They had begun (their quest through sand)

               to eliminate the wicked man

             and finally get the promised land

 

         

                YeHoVaH   Tzevaot, fought for us 

                YeHoVaH   had the right 

                YeHoVaH   Tzevaot, fought for us

                YeHoVaH   used His might