TJÄNSTER

Jag jobbar som grafisk designer ( när jag inte är under någon av mina andra epitet ) har tillgång till Paint Shop Pro och Affinity Design, där jag kan göra olika grafiska jobb, bland annat Logo Design....( om det blir tillfälle kanske jag skaffar Adobe Creative Cloud igen...men då måste  kulorna börja rulla in oftare ). Logo Design 5000kr
(inkl 5 timmars jobb) sedan 400 kr/tim efter de första 5 timmarna. 
Swishnummret som kan användas vid betalning är:         123-4947289
Bankgironummret om ni föredrad
det är:  5225-2590

Jag vill under inga omständigheter att djur så som isbjörnar eller dylikt far illa ( om till exempel nordpolen skulle smälta ) av mina tilltag. Därför är mago kilo(ART) PRODUCTION självklart  BETTER WORLD CERTIFIERAD ...

Om ni  vill  skämma bort era kunder med ett                                       Visitkort/bokmärke??!
Om man önskar en uppsättning Visitkort ala Rolls Royce = Smart Bible Bookmark så hör man av sig till mitt kontakt formulär ( till att börja med ), där vi kan diskutera vidare vad som skall stå på det , minsta antal med unik design som kan köpas är 42st ( sedan 6 gånger X där X=7 eller uppåt) och 17 kr styck för produktionen av visitkorts-bokmärket upp till 90 st. Från 90 st till 180 st blir det bara  14 kr styck. Och från 180 st blir det 11 kr styck och då bjuder jag på första timmen av designarbetet ...Är ni nöjda med resultatet då så blir det äckligt billigt ...( annars kostar timlönen för designarbetet 200kr/tim...då blir det bara billigt ;-).