top of page
Swishnummret som kan användas vid betalning är:         123-4947289

TJÄNSTER

Jag jobbar som grafisk designer ( när jag inte är under någon av mina andra epitet ) har tillgång till Paint Shop Pro och Affinity Design, där jag kan göra olika grafiska jobb, bland annat Logo Design....( om det blir tillfälle kanske jag skaffar Adobe Creative Cloud igen...men då måste  kulorna börja rulla in oftare med mindre mellanrum samt i fler rader :-)
UTBILDNING: EDELVIKS KONSTHANTVERKLINJE
+ Livets Skola sedan -74 


If you are visiting this website from another country and, now are planning to spend huge sums of money for a Logo contact me by the form at the "Kontakt" page